Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Vegårshei kommune

Vegårshei kommune arbeider bevisst for å forebygge radikalisering og hatkriminalitet i kommunen.


Kommunens handlingsplan/veileder:Kontaktpersoner

Navn: Ole Einar Seierdalen
Stilling: Radikaliseringskontakt
Navn: Gunn Karin Songedal
Stilling: SLT-koordinator
Telefon: 908 33804