Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Personvernerklæring

Plattform / Arkivet freds- og menneskerettighetssenters personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre registrerte kunder og om besøkende på våre internettsider, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven.

Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven. «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse, epostadresse eller hva slags type kundeforhold du har hos oss.

 

Behandlingsansvarlig:

Daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.

Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.

 

Hvilke personlige data lagrer Plattform / Arkivet freds- og menneskerettighetssenter

Vi samler inn personopplysninger som du frivillig gir oss når du registrerer deg som mottaker av vårt nyhetsbrev eller melder deg på våre kurs og arrangement via vår nettsider, samt eventuelle personopplysninger i forbindelse med vår behandling av dine bokbestillinger.

Slike opplysninger er: Tittel, fornavn og etternavn, firmanavn, foretaksnummer, epostadresse, frakt og fakturaadresse, telefon-, produkter bestilt og mengde, ordreverdi, ordrenummer, dato bestilt, tidspunkt for levering og betalingsinformasjon, og tilbud.

 

Hvordan vi benytter dine personopplysninger

Transaksjonsdata vil brukes til å effektuere bestillinger, håndtere betalinger, kommunikasjon som gjelder dine bestillinger, for å håndtere retur samt tilbakekalling av produkter.

Dersom du har gitt ditt samtykke brukes de også for å gi deg nyhetsbrev.

 

Hvem deler vi opplysningene med?

Plattform / ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter har tredjeparts tjenesteleverandører i forhold til drift og support av IT og Web-baserte tjenester, regnskap, frakt og betalingstjenester.

Vi inngår skriftlige avtaler med tredjeparter vi deler opplysninger med og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet.

I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk.

 

Kan jeg begrense eller oppdatere bruk av persondata om meg?

Dersom du går over i annen funksjon hos arbeidsgiver eller bytter arbeidsgiver kan du be om å bli slettet som kontaktperson. I enkelte tilfeller kan vi da be om verifisering fra arbeidsgiver.

Eventuelle frivillige samtykker til å motta markedskommunikasjon kan når som helst trekkes tilbake ved å henvende seg skriftlig til oss på os@stiftelsen-arkivet.no

Ved å henvende seg til denne adressen eller ringe 38 10 74 00, kan man også oppdatere egne persondata.

Persondata som er nødvendige for å fullføre inngåtte avtaler eller som er lovpålagt av myndigheter å oppbevare en viss tid kan ikke begrenses.

 

Hvor lenge oppbevares personopplysningene?

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittene ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år.

 

Hvordan kan jeg kontakte Arkivet freds- og menneskerettighetssenter?

Dersom du har henvendelser som gjelder persondata kan vi nås på følgende måter:

Brev: Plattform / Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, Vesterveien 4, 4616 Kristiansand
Telefon: +47 38 10 74 00
E-post: os@stiftelsen-arkivet.no

 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 29.06.2018.

Vi forbeholder oss retten til å endre våre retningslinjer på et senere tidspunkt.