Om Plattform
Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Veien inn i venstreradikale miljøer

Hva gjør at mennesker søker til venstreekstreme miljøer? Mennesker kan ha forskjellige grunner til å søke mer ekstreme miljøer og holdninger, men noen av årsakene kan være en søken etter tilhørighet, idealisme og en følelse av urettferdighet, sosial frustrasjon drevet av et oppgjør med vond bakgrunn eller en søken etter spenning/mening i livet.

test

Radikaliseringstunnel

«Radikaliseringstunnel» er et begrep som brukes for å visuelt beskrive radikaliseringsprosessen. Ved inngangen til tunnelen står for eksempel en som søker etter fellesskap, støtte og tilhørighet og/eller er idealistisk motivert. Inne i tunnelen utsettes vedkommende for hatretorikk, stigmatisering, polarisering på den ene siden og propaganda, konspirasjonsteorier, anerkjennelse, makt og tilhørighet på den andre siden. I denne prosessen kan personen komme ut i andre enden villig til å bruke vold for å nå sine mål.
Det er heldigvis få av dem som begynner ferden gjennom tunnelen som fullfører den og mange kan være inn og ut av en radikaliseringsprosess i mange år. 

Bekymringstegn
Bekymringstegn er tegn som kan vise til en bevegelse i retning voldelig ekstremisme. Et av tegnene alene trenger ikke ha betydning, men kan sammensatt gi grunn til bekymring. Her finner du en oversikt over noen endringer i holdning eller adferd som ofte forekommer i radikaliseringsprosesser men det er viktig å gjøre oppmerskom på at dette ikke er en fullstendig liste.

 

 

test

Aktiviteter
Endring i eller å avslutte normale aktiviteter kan være grunn til bekymring. Dette innebærer å slutte med aktiviteter man tidligere har hatt glede av, kutte gamle nettverk og «henge» med nye mennesker som har tilknytning til radikale miljøer. Det er også grunn til bekymring dersom noen avslutter skoleløpet.

Risikofaktorer
Risikofaktorer er, i denne sammenheng, faktorer i et individs bakgrunn som kan være med å gjøre vedkommende mer utsatt for radikalisering, rus eller annen kriminalitet. Her finner du en oversikt over de mest kjente risikofaktorene.

Beskyttelsesfaktorer

Beskyttelsesfaktorer er elementer i en persons bakgrunn som kan være med og beskytte vedkommende mot en radikalisering, rus eller annen kriminalitet. Her finner du en liste over de mest kjente beskyttelsesfaktorene.